Välkommen till Puchverkstan. Sveriges bästa puch-forum

Läs innan du postar. (VIKTIGT)

Moderator: Staffan

Användarvisningsbild
Av Puchverkstan
#2
:: Trådars innehåll:
§ 1:1 Trådar med liknande innehåll.
Inlägg får inte skrivas som helt eller delvis liknar innehållet på en annan tråd.
Använd sökfunktionen för att finna de trådar som kan vara av intresse.

§ 1:2 Trådens rubrik.
Trådens rubrik skall vara kortfattade och tydligt återspegla innehållet i meddelandet.
Rubriker som "HJÄLP MIG!" Eller liknande leder oftast till att man inte får någon hjälp.
BBCode fungerar inte i rubriker.

§ 1:3 Trådar vars ämne är ointressant.
Trådar och inlägg skall vara i största möjliga utsträckning intressant.
"Vad petar du dig i näsan med-trådar", eller liknande får inte skrivas.
Vad som hamnar under denna kategori bestäms av -Johan-.


§ 1:5 Inlägg skall följa trådens ämne.
Flera inlägg får inte göras som inte har med trådens innehåll att göra.
Medvetna inlägg som får tråden att spåra ur, eller byta samtalsämne, får inte skrivas.

§ 1:6 Inlägg som innehåller kopierat material från andra siter.
Tänk på att material från andra siter/forum på nätet kan vara copyrightskyddat.
Fundera därför noga på vad ni väljer att posta.
Upprepade överträdelser av detta får inte förekomma.
Se vidare: Yttrandefrihet

§ 1:7 Inlägg bestående endast av text utan radbryt får inte skrivas.
Inlägg som förstör forumets design får inte skrivas.
Samma gäller för bilder som förstör forumets design.

§ 1:8 Stora bilder får inte visas i inlägg.
Tänk på dem som har modem. Om ni vill visa en bild som är stor, länka till bilden istället.
Upprepade överträdelser av detta får inte förekomma.

:: Yttrandefrihet:
§ 2:1 Pornografiska bilder får inte visas i trådar.
Pornografiskt material får ej publiceras på detta forum, varken i form av bild, text eller som länk.

§ 2:2 Morbida bilder får inte visas i trådar.
Bilder som visar döda, stympade, lemlästade människor eller andra djur får inte visas.
Det får ej heller länkas till motsvarande bilder eller siter.

§ 2:3 Länkar/bilder till övrigt snusk och äckel får inte skrivas i inlägg.
Länkar/bilder till övrigt snusk eller motsvarande får ej postas på forumet.
Vad som är snusk och äckel, bestäms av -Johan-.

§ 2:4 Distribution av illegalt material.
Distribution av illegala kopior av media (program, filmer och spel) får inte förekomma.

§ 2:5 Personlig beskrivning av upplevelser från media (program, filmer och spel).
Inlägg som beskriver, ur en personlig synvinkel, upplevelser från media som inte har haft release i Sverige betraktas som
illegalt material nertankat via utdelningsprogram, så som Direct Connect, Kazaa med flera.
Undantag kan finnas då personer kan ha beställt från andra länder via postgång.
Länkar till recensioner av dylikt material får skrivas i inlägg. Dock får ej länkar göras till inscannade sidor från tidningar.

§ 2:6 Publicering av länkar till förbjudet material.
Inlägg får ej skrivas som länkar till siter som distribuerar illegalt material.

§ 2:7 Inlägg som beskriver hur man distribuerar illegalt material.
Inlägg som tar upp ämnen som t.ex. "bränn dina .iso filer så här" eller liknande får inte skrivas.
Tyvärr är spridingen av legala sådana filer så obefintlig att -Johan- måste betrakta detta som illegalt.

§ 2:8 Hets mot folkgrupp.
Inlägg får inte skrivas som innehåller hets mot folkgrupp.


§ 2:9 Sexistiska inslag i inlägg.
Inlägg får inte skrivas som innehåller sexistiska inslag.

:: Användarens vett och etikett:
§ 3:1 Trakassering av annan forumanvändare.
Inlägg får inte skrivas som uppmanar till förföljelse eller trakasseri av annan forumanvändare.
Mobbning och personangrepp får inte förekomma på forumet. Respektera varandra.

§ 3:2 Begränsa användandet av svordomar och könsord.
Svordomar är inte förbjudet på detta forum, men undvik dem i största möjliga mån.
Inlägg som till hela eller större delen innehåller svordomar och/eller könsord får inte skrivas.


:: Signaturer:
§ 4:1 Signaturer detaljerat: Skall innehålla din dators inehåll. ie. |processor| |moderkort| |grafikkort| |minnen| |kylning| |etc. etc.|

§ 4:2 Signaturer får inte innehålla bilder.

:: Avatars:
§ 5:1 Storlek på avatar.
Användarens avatar får inte vara större än 80x80 pixlar.

§ 5:2 Animerad avatar.
Användarens avatar får inte vara animerad.

§ 5:3 Politiska ledare som avatar.
Politiska ledare, eller andra nyckelpersoner som är förbrytare mot de mänskliga rättigheterna,
eller genom historien har utfört vidriga handlingar, får inte förekomma på användarens avatar.

§ 5:4 Flaggor som Avatar.
Nationsflaggor är tillåtna men, flaggor och baner som speglar förtryck och elitistiskt tänkande,
eller flög över dem som omnämns i § 5:3, får inte förekomma på användarens avatar.

:: Forumets funktioner:
§ 6:1 Begränsa användandet av BBCode.
Missbruka inte BBCode-funktionerna på forumet.
Vad som är missbruk av BBCode bestäms av -Johan-.

§ 6:2 Citera("quota") inte stora bilder.
Tänk på de som har modem. Stora bilder kan även förstöra forumets design.

§ 6:3 Begränsa användandet av färger på texter.
Använd endast färger på texter i undantagsfall, inlägg som är, till hela eller större
delen skrivet med en annan färg än svart undanbedes.

:: Utfall mot moderatorer:
§ 7:1 Utfall mot moderatorer och administratörer.
Utfall mot moderatorer och administratörer får inte skrivas i inlägg.
Har man synpunkter angående en moderator eller administratör skall detta skötas via pm eller mail.

§ 7:2 Tillrättavisningar.
Tillrättavisning från moderator SKALL snarast åtlydas.

§ 7:3 PM märkta "PM från -Johan-".
Det är ens ansvar som forumanvändare att läsa PM som har "PM från -Johan-" i sin titel.

§ 7:4 Upprepade överträdelser av reglerna.
Upprepade överträdelser av reglerna leder till tempbann, långtidsbann eller permanentbann, beroende på brottets karaktär.

§ 7:5 Nyregistrering vid bann.
Om man registrerar en ny användare när man blivit bannad så kommer denna användare också att bannas.
Vi upprepade överträdelser låser vi IP-addressen, och anmäler detta till abuse@yourISP.com

Hej jag är intresserad att köpa en Puch […]

Styla dig med de snyggaste Puchverkstan kläderna!